“Jeg er klar over at det er mange spørsmål og misoppfatninger med hensyn til implementeringen av SPCO. Imidlertid tror vi at når disse er ryddet, vil lovens fortjeneste være tydelig, ”sa sultanen i en tale foran starten på den islamske hellige måneden Ramadan.

“Som det er tydelig i mer enn to tiår, har vi gjort det praktisert et de facto moratorium for gjennomføring av dødsstraff for saker i henhold til alminnelig lov. Dette vil også bli brukt på saker under SPCO, som gir et bredere rom for ettergivelse. ”

Den velstående sultanen, som en gang var kaptein på sin egen Boeing 747 jumbojet som flyr til Washington DC og møter tidligere amerikanske president Barack Obama, møter ofte kritikk fra aktivister som anser hans absolutte monarki for å være despotisk. Han reagerer vanligvis ikke på slik kritikk.

“Både alminnelig lov og Sharia lov har som mål å sikre fred og harmoni i landet, ”sa han. "De er også avgjørende for å beskytte moralen og anstendigheten i landet så vel som personvernet til enkeltpersoner."

Brunei har undertegnet, men ennå ikke ratifisert FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og har avvist alle anbefalinger om dette i gjennomgangen av sine menneskerettighetsopptegnelser i FN i 2014, uttalte Amnesty International.