Ny rapport om nattesymptomer og dagtidsfunksjon hos voksne med søvnløshet

Written by redaktør

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. kunngjorde i dag publiseringen av "Sikkerhet og effekt av daridorexant hos pasienter med søvnløshet: resultater fra to multisenter, randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase 3-studier" i The Lancet Neurology.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post

Daridorexant 25 mg og 50 mg forbedret søvnresultater, og daridorexant 50 mg forbedret også funksjonen på dagtid, hos personer med søvnløshet, med en gunstig sikkerhetsprofil. Den totale forekomsten av bivirkninger var sammenlignbar mellom behandlingsgrupper hos voksne og eldre voksne (65 år og over) med søvnløshet. Som rapportert viste daridorexant 50 mg statistisk signifikante forbedringer i de primære endepunktene for innsettende og vedlikehold av søvn, så vel som de sekundære endepunktene for total søvntid og søvnighet på dagtid.

Det er viktig at studiene var de første som undersøkte effekten av en søvnløshetsbehandling på funksjon på dagtid, ved å bruke et validert pasientrapportert resultatverktøy, som inkluderer tre forskjellige domener (varsling/kognisjon, humør og søvnighet). Daridorexant 50 mg, som ble evaluert i en av de to studiene, viste forbedringer sammenlignet med baseline på tvers av alle dagtidsfungerende domener med et høyt nivå av konsistens.

Emmanuel Mignot, MD, professor i psykiatri og atferdsvitenskap ved Stanford University og hovedforfatter, kommenterte:

"Personer med søvnløshet klager ofte over nedsatt funksjon på dagtid. Dette er et stort problem som ofte ignoreres ved behandling av søvnløshet, og faktisk kan mange søvnfremmende medisiner svekke funksjonen på dagtid når de har gjenværende effekter. I dette programmet så vi ikke bare effekten av daridorexant på søvninduksjon, vedlikehold og pasientrapportert søvnmengde og kvalitet, men viktigere, ved dosen 50 mg, på dagtidsfunksjon, spesielt i søvnighetsdomenet målt med en ny skalaen, IDSIQ. Deltakere i daridorexant 50 mg-gruppen rapporterte forbedringer i flere aspekter av funksjon på dagtid, vurdert av dette nyutviklede og validerte instrumentet som vurderte humør, våkenhet/kognisjon og søvnighet. Det er spennende å se at søvnløshet endelig ikke bare blir sett på som et natteproblem, men som en årsak til lidelse på dagtid.»

Effekt og sikkerhetsresultater

Daridorexant 50 mg forbedret innsettende søvn, vedlikehold av søvnen og selvrapportert total søvntid ved måned én og tre betydelig sammenlignet med placebo. Størst effekt ble observert med høyeste dose (50 mg), etterfulgt av 25 mg, mens 10 mg dose ikke hadde signifikant effekt. I alle behandlingsgruppene ble proporsjonene av søvnstadier bevart, i motsetning til funn rapportert med benzodiazepinreseptoragonister.

Et hovedfokus i studiene var å evaluere virkningen av daridorexant på dagtidsfunksjon hos pasienter med søvnløshet, som vurdert av Insomnia Daytime Symptoms and Impacts Questionnaire (IDSIQ). IDSIQ er et validert pasientrapportert utfallsinstrument spesielt utviklet i henhold til FDA-retningslinjer, inkludert pasientinnspill, for å måle funksjon på dagtid hos pasienter med søvnløshet. Søvnighetsdomenepoengsummen til IDSIQ ble evaluert som et sentralt sekundært endepunkt i både pivotale studier og sammenligninger med placebo inkludert kontroll for multiplisitet. Daridorexant 50 mg viste svært statistisk signifikant forbedring i søvnighet på dagtid ved måned én og måned 3. Søvnighetsdomene-skåren ble ikke signifikant forbedret på 25 mg i noen av studiene på ingen av tidspunktene. Daridorexant 50 mg forbedret også de ekstra IDSIQ-domene-skårene (varslings-/kognisjonsdomene, humørdomene) og totalscore (p-verdier < 0.0005 versus placebo ikke justert for multiplisitet). Forbedringer i funksjon på dagtid med daridorexant 50 mg økte gradvis i løpet av de tre månedene studien varte.

Den totale forekomsten av bivirkninger var sammenlignbar mellom behandlingsgruppene. Bivirkninger som forekom hos mer enn 5 % av deltakerne var nasofaryngitt og hodepine. Det var ingen doseavhengige økninger i bivirkninger over hele doseringsområdet, inkludert somnolens og fall. Videre ble ingen avhengighet, rebound-søvnløshet eller abstinenseffekter observert ved brå seponering av behandlingen. På tvers av behandlingsgruppene var bivirkninger som førte til seponering av behandlingen numerisk hyppigere med placebo enn daridorexant.

Martine Clozel, MD og Chief Scientific Officer i Idorsia, kommenterte:

"Disse dataene publisert i The Lancet Neurology fremhever dybden av bevis generert i utviklingsprogrammet for daridorexant og egenskapene til stoffet som jeg tror forklarer resultatene. Legemidlet ble designet for å ha effekt for innsettende søvn og vedlikehold ved optimalt effektive doser, samtidig som man unngår gjenværende søvnighet om morgenen. Denne profilen, sammen med den like store blokkeringen av begge orexinreseptorene – som kan føre til en hemming av den kroniske sympatiske hyperaktiviteten som er karakteristisk for søvnløshet – kan forklare forbedringen vi ser i dagtidsfunksjon med 50 mg daridorexant.

Daridorexant ved søvnløshet

Søvnløshetsforstyrrelse er preget av vanskeligheter med å få i gang eller opprettholde søvn og er assosiert med plager eller svekkelse av funksjon på dagtid. Et bredt spekter av plager på dagtid, fra tretthet og redusert energi til humørsvingninger og kognitive vansker, rapporteres av personer med søvnløshet.

Søvnløshet er assosiert med et overaktivt våknesystem.

Daridorexant, en ny dobbel orexinreseptorantagonist, ble designet og utviklet av Idorsia for behandling av søvnløshet. Daridorexant retter seg mot den overdreven våkenhet som er karakteristisk for søvnløshet ved å blokkere aktiviteten til orexin. Daridorexant retter seg spesifikt mot orexin-systemet ved å binde seg konkurrerende til begge reseptorene, og blokkerer derved reversibelt aktiviteten til orexin.

Daridorexant er FDA-godkjent i USA under handelsnavnet QUVIVIQ™ og vil bli tilgjengelig etter planlegging av US Drug Enforcement Administration i mai 2022.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post

Om forfatteren

redaktør

Sjefredaktør for eTurboNew er Linda Hohnholz. Hun er basert i eTN HQ i Honolulu, Hawaii.

Legg igjen en kommentar

eTurboNews | Reisebransjens nyheter