Klikk her for å vise DINE bannere på denne siden og kun betale for suksess

African Tourism Board Breaking Travel News Land | Region Regjeringsnyheter Nyheter Bærekraftig

Afrika for å løse energi- og matsikkerhetskrisen i Europa, USA?

UNECA

Et stort røverkjøp tilbyr en tredelt avtale til G7. Dette er en del av et presserende FN-forslag fra Afrika til Europa og USA

Vera Songwem, eksekutivsekretær for FNs økonomiske kommisjon for Afrika, ser en mulighet for Europa, USA og Afrika 

I en pressemelding fortsetter han at alle tre regionene alle sliter fra den langvarige Russland/Ukraina-krisen. De må gjøre et nytt storkupp som holder løftet om delt energisikkerhet, matsikkerhet, jobbskaping og langsiktig grønn vekst og velstand, hevder Vera Songwe. 

Dette store røverkjøpet tilbyr en tredelt avtale til G7. 

EU får kort til mellomlang sikt tilgang til energi, forsyningsstabilitet og akselerasjon av overgangen samt nye og sterkere handels- og geopolitiske partnerskap. Afrika får en økning i investeringer i mat- og energisystemer og investeringer for sine ungdommer som er syv ganger så mange som europeiske ungdommer, og for hvem migrasjon ser ut til å være den eneste attraksjonen. 

For det første, når det gjelder energi, er det oppdaget mer enn 5,000 bcm naturgassressurser i Afrika. Dette kan dekke Europas umiddelbare behov og også fremskynde Afrikas energitilgang og industrialiseringsambisjoner. 

Disse energifunnene kan fremskynde en rettferdig overgang for Afrika fra Senegal og Mosambik til Mauritania, Angola og Algerie
til Uganda. 

Sammen kan disse landene gi Europa den energisikkerheten det trenger, samtidig som det gjør det mulig for Afrika å akselerere sin egen energisikkerhet og bidra til å stå opp for Afrikas innenlandske gjødsel-, stål-, sement-, digital-, helse- og vannavsaltingsindustri. 

Viktigst av alt vil energisikkerhet inneholde inflasjon og også være til fordel for Afrika. 

Akkumulerte CO2-utslipp fra bruken av disse gassressursene i løpet av de neste 30 årene vil være rundt 10 milliarder tonn. I følge IEA, hvis disse utslippene ble lagt til Afrikas kumulative totalsum i dag, ville de bringe sin andel av globale utslipp til bare 3.5 % av de globale utslippene samtidig som de løftet millioner ut av fattigdom. 

Videre, akselererende investeringer i gass, gjør det mulig for Afrika å raskere sin konvertering til langsiktig fornybar energi; som er en klar forpliktelse – gjennom African Green Recovery Strategy. 

Mange afrikanske land leder allerede an – Kenya og Senegal har allerede over 65 % av energien sin fra fornybare kilder. Afrikas langsiktige komparative fordel ligger i fornybar energi som det kan levere til EUs økonomi, og dermed gjøre de såkalte klimaklubbene til noe reelt og inkluderende. 

Den andre delen av avtalen er på området matsikkerhet. 

Europa, USA og Storbritannia representerer over 45 % av Afrikas hveteimport på 230 milliarder dollar. Afrika importerer i dag fortsatt over 80 % av behovet for hvete, mais, ris og korn. Et fornyet fokus på Afrikas matsikkerhet betyr at Afrika ikke bare sikrer forsyning, men også fokuserer på økt intern produksjon. 

Et partnerskap for økt hvete-, mais- og annen kornproduksjon på kontinentet er en lønnsom satsing. Når vi diskuterer "near-shoring" for å bygge bedre handelsmotstandskraft er det et must å utnytte bedre Afrikas landbrukspotensial for global matproduksjon. 

I denne forbindelse kan vi også fokusere på å styrke den afrikanske forsyningskjeden for gjødselproduksjon ved å bygge på den eksisterende kapasiteten allerede i Marokko, Egypt, Angola og Nigeria, samt Togo, Senegal og Etiopia. Økt gjødselproduksjon vil bidra til økt bruk, lavere priser og økt produktivitet. 

Et program for å produsere mer gjødsel på kontinentet vil øke tilbudet, redusere kostnadene og forbedre produktiviteten. Landbruk generelt står for over en femtedel av klimagassutslippene, Afrika kan også lede an i å øke bruken av biogjødsel, slik tilfellet allerede er på steder som Tanzania med lokale selskaper som leder an. 

Afrikanske nasjoner må beholde sin egen forpliktelse til å transformere landbruket til levedyktige næringssektorer for både ungdom og kvinner, forbedre styringen av sektoren og gjøre sektoren mer klimabestandig og forbedre matsystemene våre. 

En vei mot dette store vinn-vinn-kjøpet er gjennom investeringer innenfor rammen av den eksisterende Europa-Afrika-pakten. Det nylig annonserte US & G7 Partnership for Global Infrastructure, som bygger på fjorårets Build Back Better World-plan, kan også være G7s tilbud og hjem for deres del av handelen. 

Å gjøre dette virkelig, skalert og bringe inn flere ambisjoner fra de multilaterale utviklingsbankene vil virkelig bidra til å forbedre partnerskapet vårt når vi ser mot det Afrika-vertskapte klimatoppmøtet i november i Egypt. 

Men først trenger land politisk rom og også finanspolitisk rom for å håndtere den umiddelbare forestående sultkrisen. Land trenger likviditet gjennom frigjøring av nye spesielle trekkrettigheter (SDR). 

Ny utstedelse av spesielle trekkrettigheter (SDR) vil tillate Afrika å gå fra 33.6 milliarder dollar til 67 milliarder dollar, og fremskynde videreutlån av SDR vil få en samlet tildeling til 100 milliarder dollar. 

Enda viktigere, videreutlån vil tillate umiddelbar aktivering av IMFs Resilience and Sustainability Trust (RST), som gjennom sin bærekraftslinse kan støtte handelen, samtidig som finansiering av Poverty Reduction and Growth Trust vil støtte ytterligere finans- og betalingsbalanse plass for land. 

I tillegg til dette vil en utvidelse av Debt Service Sustainability Initiative og/eller utvidelse av betalingsperioden til 3 år også bidra til å skape ekstra finansiell plass. 

Med den nye bevilgningen til internasjonal utviklingshjelp kan Verdensbanken gå raskt for å støtte økte utlån til landbrukssektoren gjennom Global Agriculture and Food Security Program i tillegg til å øke sosiale beskyttelsesprogrammer. 

Til slutt, for land som trenger gjeldsrestrukturering, bør et mer strømlinjeformet og inkluderende G20-rammeverk for gjeldsløsning som inkluderer mellominntektsland støttes. 

For både G7-land og Afrika er denne krisen dypt uvelkommen, men den gir muligheten nå til å hjelpe oss med å løse de tre avgjørende globale problemene i vår tid – klimautfordringen, energisikkerhet for alle og matsikkerhet. 

Det er 320 millioner mennesker i fare for å møte matusikkerhet innen utgangen av året.

Ved å gripe denne krisen kan G7 i Schloss Elmau i Tyskland gjøre den til en historisk vinn-vinn-marsj mot større velstand.

Relaterte nyheter

Om forfatteren

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz har kontinuerlig jobbet i reiselivsnæringen siden han var tenåring i Tyskland (1977).
Han grunnla eTurboNews i 1999 som det første elektroniske nyhetsbrevet for den globale reiselivsnæringen.

Legg igjen en kommentar

Del til...